GRE Test Centers in Macau

GRE Test Centers in Macau

  1. ITTS Macau (c/o CPTTM) – STN14337A
    Rua de Xangai no 175, Edf. ACM, 7 Andar (nearby Ho Yin Garden), Macau
    Macau, China
    Computer Based Test